LABCULTURE A2型二级生物安全柜

生物安全柜 LABCULTURE A2型二级生物安全柜

 LABCULTURE A2型二级生物安全柜

LABCULTURE A2型二级生物安全柜

Esco  LABCULTURE A2型二级生物安全柜结合大量的前沿设计,提供对操作员、样品和环境的多重保护,可降低维护成本,并且提高操作舒适度和方便性。

 

广告批准文号:

禁忌内容或者注意事项详见说明书

 • 美国新一代DC ECM电机,是生物安全柜的核心。
 • 采用正压污染区域全部被负压区包围的结构。
 • 供气滤器采用超高效ULPA空气过滤器,针对0.1-0.3微米之间的颗粒,提供高达99.999%的截留效率
 • 由整块钢板一体成形的操作内腔,无接缝或螺丝,易于清洁与灭菌。
 • Esco新型Sentinel Gold微电脑控制器,超大显示屏幕可显示全部安全信息。
 • 快速启动模式,将前窗移动至正确位置,即可打开供气风机和日光灯。
 • RS 232数据输出端口,远程监测安全柜的操作参数。
 • 符合人体工程学的前倾角设计提高了操作的舒适性。
 • 倾斜的控制面板,符合人体工程学。
 • 较高的气流格栅设计,防止堵塞。
 • Esco ISOCIDE抗菌涂料涂在柜体表面,大限度地减少微生物的生长。
 • 增强的侧壁引流孔设计,防止污染泄露。

型号

外部尺寸

(长 x 宽 x 高)

内部尺寸

(长 x 宽 x 高)

气流速率

(流入)

气流速率

(下沉)

电源电压

LA2-3A1

1115 x 852 x 1540 mm

(44.0" x 33.5" x 60.6")

970 x 623 x 670 mm

(38.2" x 24.5" x 26.4")

0.53 m/s

105 (fpm)

0.35 m/s

70 (fpm)

220 VAC

50 Hz

LA2-4A1

1420 x 852 x 1540 mm

(56.0" x 33.5" x 60.6")

1270 x 623 x 670 mm

(50.0" x 24.5" x 26.4")

220 VAC

50 Hz

LA2-5A1

1725 x 852 x 1540 mm

(68.0" x 33.5" x 60.6")

1570 x 623 x 670 mm

(61.8" x 24.5" x 26.4")

220 VAC

50 Hz

LA2-6A1

2030 x 852 x 1540 mm

(80.0" x 33.5" x 60.6")

1870 x 623 x 670 mm

(73.6" x 24.5" x 26.4")

0.33 m/s

65 (fpm)

220 VAC

50 Hz

LA2-8A1

2600 x 852 x 1540 mm

(102.4" x 33.5" x 60.6")

2440 x 623 x 670 mm

(96.0" x 24.5" x 26.4")

220 VAC

50 Hz